• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Výtvarné súťaže

      Naši žiaci sa zúčastnili viacerých výtvarných súťaží: „Hasiči, Vesmír očami detí a Biblia očami detí". Opätovne sa nám aj tento rok podarilo získať umiestnenie v súťaži Biblia očami detí". 3. miesto získala žiačka Sofia Ondrušová, ktorá vo svojej práci stvárnila „Väznenie apoštola Petra". Srdečne blahoželáme.

     • Slávik Slovenska

      Dňa 05.05.2022 sa v Ružomberku konalo Okresné kolo jubilejného 30. ročníka speváckej súťaže „Slávik Slovenska.‟ Našu školu reprezentovali žiaci: Tobiáš Povala a Ruben Martin Roštek. I keď žiaci nezískali umiestnenie, podali skvelé výkony, ža čo im patrí veľká pochvala. A nielen im, ale aj pedagógom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

     • Carrol´s wonderland

      Dňa 27.04.2022 sa naši žiaci: Jose Christopher Garcia Olos, Ruben Martin Roštek, Dominika Kamenická, Sabína Urmínová, Zina Švihoríková a Leandro Garcia Olos zúčastnili Okresnej súťaže v prednese anglickej riekanky. Jose Christopher Garcia Olos a Ruben Martin Roštek získali krásne 1. miesto. Sabína Urmínová a Leandro Garcia Olos získali úžasné 3. miesto. Všetkým našim žiakom ďakujeme za skvelé výkony a za reprezentáciu školy. Výhercom srdečne blahoželáme.

     • Informatická súťaž iBobor

      V dňoch 09.11. a 12.11.2021 sa väčšina žiakov 2, 3 a 4 ročníka zúčastnili online informatickej súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Najúspešnejšie si počínala žiačka 2 ročníka Sabína Urmínová. Zapojiť sa do súťaže bolo umožnené žiakom aj z domu a v tejto forme súťaženia bol úspešný žiak 4 ročníka Denis Holík. Našim žiakom srdečne blahoželáme.

    • Vieme ako na to
     • Vieme ako na to

      Modlitba rodičov

      Pane, urob ma lepším rodičom. Nauč ma rozumieť svojim deťom, trpezlivo počúvať, čo hovoria, a s láskou odpovedať na ich otázky.

      Nedovoľ, aby som im skákal do reči a škriepil sa s nimi. Urob ma takým zdvorilým, ako by som chcel, aby boli oni ku mne.

      Daj mi odvahu priznať si previnenia voči svojim deťom a poprosiť ich o odpustenie, keď viem, že som im ublížil...

     • Prihlasovacie údaje pre rodičov

      Vážení rodičia

      Na Váš e-mail Vám boli odoslané prihlasovacie údaje: Meno a heslo do RODIČOVSKÉHO KONTA edupage CZŠ s MŠ Švošov.

      Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili cez mobilnú aplikáciu edupage, prípadne cez stránku školy a tak overili korektné fungovanie aplikácie. V prípade problémov s prihlásením sa napíšte nám na email školy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 28. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje