Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. MŠ Triedny učiteľ Mgr. Katarína Bražinová
II. MŠ Triedny učiteľ Bc.Anna Straková
I. (1. roč.) Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Urbanová
II. (2. roč.) Triedny učiteľ PaedDr. Daniela Povalová
III. (3. roč.) Triedny učiteľ Mgr. Alena Kosmeľová
II. (4. roč.) Triedny učiteľ PaedDr. Daniela Povalová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša
    Školská 71, 034 91 Švošov
  • +421444391146

    mobil riaditeľka školy: 0911 924 996

    mobil zástupkyňa pre MŠ: 0910 842 731

    mobil vedúca škol. jedálne: 0948 479 888

Fotogaléria